Bas SBU logo

Båtplats i Storfors båthamn

Information om båtplats

Storfors Båtklubbs hamn har 95 båtplatser. För närvarande har vi lång kö för att få båtplats och väntetiden uppskattas till 3-4 år. Under fliken MEDLEMSKAP kan du ansöka om medlemskap i båtklubben och även om båtplats.

Eftersom många på kölistan tackade nej till hamnplats när de kom på tur utan ville vänta ett år och ibland många år i rad, så beslutade årsmötet 2013 att om båtklubbsmedlem som står på tur i hamnplatskölistan tackar nej när han erbjuds hamnplats så stryks han från hamnplatskölistan, eller sätts upp igen sist på väntelistan om han så önskar.

Om hyrd båtplats inte används av båtplatsinnehavaren på två år förloras rätten till platsen och den återgår till Storfors Båtklubb.

Beträffande andrahandsuthyrning av båtplats gäller följande:

Privat andrahandsuthyrning av båtplats är inte tillåtet. Om båtplatsinnehavare avser att inte använda sin båtplats under året ska Storfors Båtklubbs hamnkommitté underrättas. Storfors Båtklubb andrahandsuthyr då platsen till en båtägare som står på kölistan för båtplats. Denne ska då erlägga årets båtplatsavgift till båtklubben.

Hamnplatsinnehavare som inte följer dessa regler förlorar sin rätt till hamnplatsen.

Efter två år återgår platsen till Storfors Båtklubb om inte hamnplatsinnehavaren själv använder sin båtplats. Hamnplatsinnehavaren bör då i eget intresse självmant säga upp sin båtplats.

Om Du inte har utnyttjat Din hamnplats själv på två år och inte kommer att göra det i år heller så kontakta kassören snarast.