Bas SBU logo

Klubbön

Klubbstugan på Storön

Storfors Båtklubb hade under flera år haft som en vision att införskaffa ett klubbhus längs Bergslagskanalen. Syftet var att det huset skulle kunna utgöra en naturlig samlingsplats för oss medlemmar. Under hösten 2005 blev aktuellt hus på Storön till salu.

Styrelsen kallade då till ett extra medlemsmöte den 27 september 2005 i klubbstugan i Hamnen.Medlemsmötet beslutade att inköpa stugan samt utse en stugkommitté.

Vid årsmötet den 10 december 2005 beslutades att vi i första hand skulle anlägga brygga och grillplats samt påbörja upprustning av stugan. Under januari 2006 förvärvade Storfors Båtklubb fastigheten på Storön av Arne Rajala och arbetena påbörjades. Fortlöpande förbättringar och utveckling på ön har därefter gjorts under Ö-kommitténs ledning.

Ö-kommittén består idag av:

  • Joakim Andbjörk 070-219 76 75 jockeandbjork@bredband.net
  • Patrik Svärd 070-553 23 84 patrik-svard@telia.com
  • Mattias Andbjörk 070-310 42 24 andbjork74@gmail.com
  • Daniel Karlsson 070-606 17 71 tuttankarlsson@gmail.com
  • Björn Johansson 070-244 30 21 bjortaharry@hotmail.com

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta i vårt gemensamma arbete med stugan!