Bas SBU logo

Om klubben

Om klubben

Storfors båtklubb sköter, administrativt och ekonomiskt, småbåtshamnen i Storfors. Förutom hamnplatser för klubbens medlemmar och klubbstuga innefattar anläggningarna även ett par gästplatser med fri tillgång till vatten och el och en sjösättningsramp tillgänglig även för gästande båt- och kanotturister. I hamnen finns en sugtömningsstation (pump-out-station) för båttoaletter.

Båtklubben bedriver en omfattande verksamhet som rör det lokala båtlivet.

  • Ansvarar för utprickningen av Bergslagskanalen i området Gransundet – Bjurbäcken.
  • Bedriver båtlivs- och naturvårdsinformation.
  • Bedriver utbildningsverksamhet i båtlivsfrågor.
  • Samarbetar med övriga båtklubbar i sjösystemet för att främja båtlivet och med Kanalföreningen (Föreningen Filipstads Bergslags Kanal) för att bevara och levandegöra Bjurbäckens slussar.

Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen via det regionala båtförbundet Värmland Dals Båtförbund.