Bas SBU logo

Hamnen

Hamnen

Storfors Båtklubb grundades 1966, den nuvarande hamnen byggdes 1984. Anläggningen innefattar även gästplatser och sjöttningsramp för gästande båt- och kanotturister med fri tillgång till vatten och el.

Hamnen har succesivt byggts ut och omfattar idag 95 båtplatser. 2020 sattes det upp staket runt alla båtbryggor förutom gästbryggan och rampen. Detta kunde göras tack vare stora bidrag från Sparbanksstiftelsen. Hamnområdet försågs också med videoövervakning.