Bas SBU logo

Bergslagskanalen

Bergslagskanalen

Huvudfarleden består av följande sjöar och kanaler från Filipstad till Karlskoga (ca 65 km): Daglösen, Asphytteälven, Asphyttekanalen, Asphyttans sluss, Aspen, Bjurbäckens kanal, Bjurbäckens slussar, Stor-Lungen, Öjevettern, Gransundet, Hyttsjön, Nässundet, Ullvettern, Smedtorpssundet, Frövettern, Käxsundet, Alkvettern, Knappforsens sluss, Lonnen och Timsälven.

Slussarnas mått: längd 20 m, bredd 3,6m, djup 1,2m.

Brohöjd vid normalvatten: Järnvägsbron vid Daglösens station 2,5m och Nässundet 2,8m.

Länk till historik om Bergslagskanalen

För den som är intresserad finns ett dokument av  Förste baningenjör Göran Nyström från år 1947.

Innan kanalen byggdes diskuterades länge vilken väg man skulle gå. Här kan ni titta på planerna av att dra kanalen genom Storfors.
Kartan är från 1840 – 1847

Övriga farleder som ingår i Bergslagskanalen:

  • Från Daglösen går Prästbäcken till Östersjön vid Nykroppa och Mögsjön i Storfors (låg bro 1,65 m).
  • Från Öjevettern går Storforsälven in till Storfors båthamn.
  • Från Molkom går Lungälven till Stor-Lungen (Slingrande kanotled).
  • Från Hyttsjön går Norsbäckens kanal till Bergsjön (låg bro 1,85 m).
  • Från Hyttsjön kommer man till Matlången (med kanot ända till Lundsberg).

Följ med på en resa på Bergslagskanalen från Filipstad till Karlskoga. Filmen är 45 minuter lång.

I september 2010 blev den nya järnvägsbron vid Nässundet klar. Här kan du titta på hur bygget gick till.

Höst i Bergslags kanal 2009. Bjurbäckens kanal är tömd inför vintern.