Bas SBU logo

Styrelsemöte 12/10

Startdatum: 12/10/2023

Mötet börjar klockan 18. Koppla upp dig digitalt!

Använd den här länken för att koppla upp dig:

Klicka här för att ansluta till mötet