Bas SBU logo

Styrelsemöte 6/6 kl 18

Startdatum: 06/06/2024

Mötets huvudpunkt är hur vi ska få arbetet med huvudbryggan färdigt. Det är önskvärt att så många medlemmar som möjligt deltar.